.

Polyomavirus

€ 32,00

Dit virus treft vooral kleine vogels zoals parkieten en agaporniden, maar kan ook grote vogels zoals aras en grijze roodstaartpapegaaien bereiken. De ziekte tast vooral de jonge stadia aan en meestal sterven de jonge vogels. Het is belangrijk om de dragende volwassen vogels in een volière op te sporen, omdat zij de ziekte verspreiden zonder de symptomen te vertonen.

Het polyomavirus is een ernstige bedreiging voor het kweken van papegaaien in gevangenschap. Treft voornamelijk kleine vogels zoals parkieten en agaporniden, maar kan ook kwekers van grote papegaaiachtigen als grijze roodstaarten en aras treffen. Beschreven in meer dan 40 soorten papegaaien. Het is een ziekte die vooral jonge vogels treft. Gewoonlijk sterven de jonge vogels. Het is daarom belangrijk om de dragende volwassen vogels op te sporen, omdat zij niet de symptomen vertonen maar wel de ziekte verspreiden.

Voor het opsporen van deze ziekte is het nodig ons bloed in antistollingsmiddel EDTA toe te sturen.

Specifieke referenties

GERELATEERDE PRODUCTEN