.

€ 32,00
€ 32,00

Dit virus treft vooral kleine vogels zoals parkieten en agaporniden, maar kan ook grote vogels zoals aras en grijze roodstaartpapegaaien bereiken. De ziekte tast vooral de jonge stadia aan en meestal sterven de jonge vogels. Het is belangrijk om de dragende volwassen vogels in een volière op te sporen, omdat zij de ziekte verspreiden zonder de symptomen te vertonen.